Việt Nam triển khai đường sắt cao tốc chạy bằng năng lượng gió trị giá 3,6 tỷ USD

Việt Nam triển khai đường sắt cao tốc chạy bằng năng lượng gió trị giá 3,6 tỷ USD