Mô hình Quạt đèn LED của học sinh Việt Nam đoạt giải cuộc thi sáng tạo quốc tế

Mô hình Quạt đèn LED của học sinh Việt Nam đoạt giải cuộc thi sáng tạo quốc tế