Đa phương tiện

Đèn LED sẽ loại bỏ bóng đèn truyền thống?

Đèn LED sẽ loại bỏ bóng đèn truyền thống?