Đa phương tiện

dùng đèn led và que phát sáng để cổ động

dùng đèn led và que phát sáng để cổ động