Đại Lý Đèn Led: ưu và nhược điểm của năng lượng mặt trời