Đại Lý Đèn Led: Ưu và nhược điểm của năng lượng gió