Tag - ứng dụng của đèn led trong khai thác thủy sản

Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng hiệu quả đèn LED trong khai thác thủy sản

Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng hiệu quả đèn LED trong khai thác thủy sản

(NTO) Sáng 21-10, Viện Khoa học & Công nghệ khai thác thủy sản (Trường Đại học Nha Trang) phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả bước đầu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Ninh Thuận”. Tiến sỹ Lê Hải Hưng, Viện vật lý kỹ thuật, Đại học Bác khoa Hà Nội, giới thiệu công nghệ đèn LED Đèn LED là [...]

Xem thêm...