Tag - tinh chat cua graphene

Những tiêu chí đánh giá chất lượng Đèn LED

Graphene: chìa khóa mới cho công nghệ Đèn LED

Bằng cách ứng dụng vật liệu Graphene với ưu điểm dẫn nhiệt tốt, các nhà nghiên cứu – trong đó có cả sự tham gia của người Việt – đã mở ra bước tiến mới cho công nghệ Đèn LED . Việc kết hợp vật liệu graphene, một loại vật liệu mới kỳ diệu, với công nghệ đèn LED, tương lai của công nghệ chiếu sáng, sẽ đem lại một tiến bộ vượt bậc về công nghệ. Mặc dù [...]

Xem thêm...