Tag - năng lượng gió và mặt trời

Bắc Âu muốn đầu tư vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió tại Việt Nam

Hiện chi phí đầu tư vào điện gió, điện mặt trời là rất lớn, tuy nhiên, có thể giải quyết phần nào bài toán về vốn bởi lợi thế hiện có của Việt Nam nằm ở chỗ các công ty Bắc Âu vẫn sẽ tiếp tục ưu tiên kinh doanh tại Việt Nam. Đó là những gợi ý của ông Sigmund Strømme, Chủ tịch Phòng Thương mại Bắc Âu (Nordcham). Theo ông, tiềm năng về năng lượng gió và năng [...]

Xem thêm...