Tag - LIGHTING WORLD

khai mac hoi nghi den chieu sang den LED 2012

Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật, Thiết bị và Công nghệ Chiếu sáng lần thứ 3 tại Việt Nam 2013 tại TP. HCM

Được sự ủng hộ và bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây Dựng, Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Hội chiếu sáng Việt Nam, Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR tổ chức “Triển lãm Công nghiệp chiếu sáng thường niên lần thứ 3 – LIGHTING WORLD 2013 Vietnam” Triển lãm diễn ra từ ngày 04 – 07/12/2013 [...]

Xem thêm...