Tag - den led xe may

Đèn LED đang dần thay thế đèn compact và đèn huỳnh quang

Đèn LED đang dần thay thế đèn compact và đèn huỳnh quang

Hiện nay tôi nghe người ta nói nhiều đến việc sử dụng Đèn LED, vậy xin cho tôi hỏi sử dụng nó có thật tiết kiệm điện không? Và ánh sáng đèn có thích hợp sử dụng trong hộ gia đình, thích hợp với sức khỏe của mắt và dễ dàng thay thế không? Giữa đèn compact và Đèn LED thì hộ gia đình nên sử dụng loại đèn nào? Theo các kết quả nghiên cứu đèn LED tiết kiệm khoảng 90% so [...]

Xem thêm...