Tag - đèn đánh cá

đen led đánh bắt cá

Hệ thống năng lượng điện quang và đèn led dùng cho tàu đánh bắt cá xa bờ

Với sự hỗ trợ của Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Công ty Cổ phần năng lượng Hoàng Đạo (Đà Nẵng) đã lắp đặt thử nghiệm hệ thống pin năng lượng mặt trời và đèn led cho 2 tàu đánh cá xa bờ. Kết Quả  Sau hơn 1 năm triển khai thử nghiệm hệ thống pin năng lượng mặt trời, và đèn led  cho thấy, trung bình mỗi hệ thống đã giúp cho 2 [...]

Xem thêm...