Tag - bóng đèn phát sáng bằng vi khuẩn

bóng đèn phát sáng bằng vi khuẩn

Bóng đèn phát sáng như đèn LED nhờ vi khuẩn

Ba sinh viên Mỹ vừa chế tạo loại bóng đèn mới có thể phát sáng như Đèn LED , giúp tiết kiệm năng lượng khi phát sáng nhờ vi khuẩn. Ba sinh viên trường đại học Wisconsin cho biết, sản phẩm của họ khác với những loại bóng đèn phát sáng bằng năng lượng thông thường như bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn neon hay Đèn LED . Chi phí để tạo bóng đèn phát sáng này [...]

Xem thêm...