Năng lượng gió là động năng của không khí di chuyển trong bầu khí quyển Trái Đất. Máy phát điện Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời. LIÊN HỆ: 024 7107 9789

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 600KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 1kW