Lợi ích của năng lượng gió

Khi sử dụng năng lượng gió – hiệu quả có thể nếu như: – Thứ nhất tiết kiệm nhiên liệu – Thứ hai có khả năng thay thế nhanh – Thứ ba giảm các chất thải độc hại từ các công trình năng lượng vào môi trường xung quanh.

  1. Lợi ích của năng lượng gió
  2. Sử dụng đèn LED âm trần trang trí ngôi nhà
  3. Đèn LED đang dần thay thế đèn compact và đèn huỳnh quang

Việc sản xuất điện năng gắn liền với những thiệt hại cho môi trường xung quanh. Loại và quy mô thiệt hại phụ thuộc vào công nghệ sản xuất điện năng. Để xác định những giá trị bù lại khi có hay do môi trường đôi khi phải đánh giá toàn bộ dây chuyền sản xuất bao gồm cả chu trình nhiên liệu và chu trình xây dựng. Đối với các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) đốt than chu trình nhiên liệu bao gồm khai thác than, vận chuyển, bảo quản và đốt than, tận dụng các chất thải khói và tro. Cũng tương tự như trên, chu trình xây dựng nhà máy điện bao gồm chính việc xây dựng nhà máy điện, công tác vận hành nhà máy vài chục năm và khi kết thúc thời hạn sử dụng nhà máy điện – đưa ra khỏi vận hành và tháo dỡ. Ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của từng giai đoạn riêng biệt của chu trình nhiên liệu và chu trình xây dựng được xác định cho toàn bộ “cuộc đời” của nhà máy điện, mặc dầu trong việc xây dựng và tháo dỡ chỉ tính đến ô nhiễm thuộc thành phần năng lượng.

lợi ích của năng lượng gió
lợi ích của năng lượng gió

 

Những công tác nghiên cứu tương tự nhằm làm rõ giá trị của những chi phí bổ sung cũng đã được thực hiện ở Trường Đại học Kỹ thuật và phòng thí nghiệm Quốc gia Risio của Đan Mạch. Đã xem xét tình huống khi một trạm phát điện bằng sức gió thay thế một nhà máy Nhiệt điện đốt than. Tất cả các công nghệ năng lượng liên quan tới sử dụng NMĐG được chấp nhận là hiện đại như nhau, sẵn sàng được đưa vào hệ thống điện cũng giả định rằng việc áp dụng NMĐG không gây ra bất cứ sự thay đổi nào trong cân bằng giá điện hiện hành. Trong quá trình nghiên cứu dã đánh giá 2 phạm trù chi phí: địa phương – tức là các chi phí phụ bên ngoài thuộc địa phương và các chi phí bên ngoài toàn cầu. Đối với các NMĐG các thành phần chi phí phụ bên ngoài chủ yếu thuộc địa phương là tác động ảnh hường về thị giác và tiếng ồn. Đối với các NMNĐ đốt than thành phần lớn nhất của các chi phí là thiệt hại đối với các nhà cửa và công trình. Thực tế không lớn lắm đối với các NMNĐ hiện đại, nhưng với các NMNĐ hiện hành thiệt hại đó khá cao do lượng thải khá lớn

 

năng lượng gió
năng lượng gió

Các nhà nghiên cứu của các nước cũng đã tính toán các giá trị bằng tiền đối với các chi phí phụ bên ngoài toàn cầu ở mức năm 2045. Những thành phần chính của các chi phí đó đối với NMNĐ được xác định bằng sự ô nhiễm nước ngọt, tỷ lệ chết trong dân cư, mức tăng nhiệt độ khí quyển. Đối với NMNĐ đốt than, những chi phí đó có ý nghĩa quyết định, còn đối với các NMĐG những chi phí đó thực tế được coi là không đáng kể. Những phân tích của các nhà nghiên cứu cũng đưa đến kết luận là các chi phí phụ bên ngoài của các NMNĐ tương đương với các chi phí chính gần như gấp đôi các chi phí chính. Điều đó tạo điều kiện nâng cao đáng kể tính cạnh tranh của NMĐG. Xuất phát từ việc tính đến ảnh hưởng của các chi phí phụ đó ở nhiều nước đã áp dụng những sáng kiến khác nhau về sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, phát triển nguồn năng lượng gió.
Việc thực hiện có hiệu quả nhất những sáng kiến đó là thiết lập các bảng giá điện năng thuận lợi cho các NMĐG. Theo nghị định thư Kyoto bất cứ nước nào cũng có thể mua hạn ngạch chưa sử dụng hết để giảm chất khí thải nhà kính ở nước mình. Ngoài ra, mỗi nước đều có quyền mua điện năng “được mang nhãn hiệu” sản xuất thì các nguồn tái tạo và phần điện năng này sẽ được tính như sản xuất tại chỗ để giảm các chất khí thải CO2. Mỗi nước cũng có quyền được sở hữu một phần hoặc toàn bộ công ty đặt ở nước ngoài sản xuất điện năng từ các nguồn tái tạo, điều này cũng được tính như thực hiện Nghị định thư Kyoto. Vì lý do đó ở Châu Âu người ta đặc biệt quan tâm đến việc mua điện năng hoặc cổ phiếu từ các công ty được thu hút vào việc phát triển các nguồn điện chạy bằng sức gió và thủy điện. Hơn thế nữa giá đất ở các khu vực bờ biển ở hàng loạt nước Châu Âu đang tăng lên đáng kể (như ở Na Uy, Đức, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển) nơi đặc trưng bởi tiềm năng lớn về gió với việc dự tính xây dựng tại đó nhiều NMĐG trong tương lai không xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *