Tiêu chuẩn đã đạt được

Tất cả sản phẩm được sản xuất và phân phối của Công ty đều được kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bộ Khoa Học Công Nghệ

Chứng nhận uy tín sản phẩm

 

                                             Ảnh chứng nhận một số dòng sản phẩm tiêu biểu được sử dụng nhiều trên thị trường

 

Chứng nhận Đèn led âm trần                                                                           Chứng nhận Đèn led âm trần

Chứng nhận đèn led đường phố                                                                           Chứng nhận đèn led đường phố

Chứng nhận Đèn led búp   Chứng nhận Đèn led búp

Chứng nhận Đèn led tuýp
                                                                                     Chứng nhận Đèn led tuýp


Chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008