Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược

Tại EDISON – OPTO chúng tôi thực hiện triết lý kinh doanh là làm hài hòa lợi ích của xã hội, lợi ích của tối tác và lợi ích của công ty. Mọi thứ chúng tôi làm, nỗ lực đều vì một mục tiêu chung của công ty, đó là: cống hiến tài năng và nhiệt huyết cho sự phát triển bền vững, lâu dài đồng thời cung cấp những sản phẩm đảm bảo về chất lượng và thân thiện với môi trường, con người. Đó là cách đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn!

Sứ mệnh:
– Nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – Xây dựng niềm tin vững bền.
– Nâng cao giá trị dịch vụ, góp phần cho sự ổn định và phát triển của khách hàng.

– Nâng cao mức sống của cán bộ – nhân viên. Mang lại cho mỗi thành viên trong “Ngôi nhà chung EDISON – OPTO ” một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. Mang lại cho đối tác và khách hàng sự thành công và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng và xã hội.

Tầm nhìn:
– Trở thành nhà cung cấp vững chắc trong lĩnh vực điện và phát triển năng lượng có quy mô lớn ở Việt Nam. Là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tối đa hóa lợi ích khách hàng.
– Đi tắt đón đầu nghiên cứu, phát triển sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế.
– Xây dựng giá trị thương hiệu nổi bật mang tầm Quốc tế.

Giá trị cốt lõi của thương hiệu:

Triết lý kinh doanh:
Tạo dựng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa kinh doanh thành công. Tại
EDISON – OPTO chúng tôi xây dựng cho mình những nguyên tắc kinh doanh như sau:
1. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh.
2. Chúng tôi tôn trọng khách hàng, giữ mối quan hệ bền vững, lâu dài với các đối tác, hợp tác để đôi bên cùng có lợi.
3. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và sáng tạo đồng thời tạo được phúc lợi xã hội cho toàn thể nhân viên.
4. Chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong sạch và lành mạnh.
5. Chúng tôi quan tâm đến bảo vệ môi trường, sức khỏe và sự an toàn, là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.