Giải thưởng

Sau hơn 06 năm hoạt động, EDDISON – OPTO với sự cố gắng không ngừng lỗ lực đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển thị trường, góp phần công sức bé nhỏ xây dựng nền kinh tế đất nước, đồng thời góp phần chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, EDDISON – OPTO là doanh nghiệp tham gia rất tích cực vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng. Những nỗ lực của EDISON đã liên tục được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá do các tổ chức uy tín trao tặng.

Quỹ trái tim vàng Việt Nam vinh danh

                                                           Quỹ trái tim vàng Việt Nam vinh danh

Thương hiệu nghề truyền thống Việt Nam 2012                                                                        Thương hiệu nghề truyền thống Việt Nam 2012

Bảng vàng lưu danh quỹ từ thiện "Mẹ Việt Nam ơi"

Bảng vàng lưu danh quỹ từ thiện “Mẹ Việt Nam ơi”

Chứng nhận hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chứng nhận hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam