Đối tác khách hàng

Trải qua chặng đường dài hình thành và phát triển, EDISON – OPTO đã thiết lập và duy trì mối quan hệ vững chắc, lâu bền và tin cậy dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm với nhiều các khách hàng, bên cạnh đó không ngừng phát triển và mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng mới.

Panasonic Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
Canon Công ty TNHH Canon Việt Nam
vinacomin Tổng công ty than khoáng sản Vinacomin
vinaconex Tổng công ty xây dựng và xuất nhập khẩu Vinaconex
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương
mại Việt Nam
Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam