Đèn led nhạc nước : Sản phẩm của công ty TNHH Edison-Opto Vietnam. Đèn led Edison-Opto xuất bóng đèn Led, đèn âm nước,Điều khiển đèn LED nhạc nước. LH: 024 7107 9789

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led tròn nhạc nước 12W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led tròn nhạc nước 9W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 12W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 9W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 6W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 3W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 18W