LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 56W

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 70W

LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 80W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 84W

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 98W

LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn Led nhà xưởng 100W

1.050.000 

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng 100W ED3030

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

Đèn led nhà xưởng 100W ED3031

LH: 0868.835.156
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn Led nhà xưởng 150W

1.800.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.800.000 
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.700.000 
3.200.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn Led nhà xưởng 50W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
430.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn Led nhà xưởng 80W

674.000 
158.000 
Tiết kiệm 22.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led ốp trần 7W tròn

108.000  86.000 
Tiết kiệm 24.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led ốp trần 8W vuông

118.000  94.000 
Tiết kiệm 49.000 !
195.000  146.000 
Tiết kiệm 86.000 !
345.000  259.000 
Tiết kiệm 86.000 !
345.000  259.000 
Tiết kiệm 176.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×1200 42W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
985.500  809.000 
Tiết kiệm 164.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×300 12W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
522.000  358.000 
Tiết kiệm 75.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×600 24W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
640.500  565.000