Đèn led công nghiệp là bước đột phá trong công nghệ chiếu sáng, đèn LED công nghiệp đang dần thay thế cho các loại hệ thống chiếu sáng dùng đèn compact tại Việt Nam

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn đường LED chíp COB 200W

2.900.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn đường LED chíp COB 150W

2.303.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn đường LED chíp COB 100W

1.450.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn đường LED chíp COB 50W

995.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn đường LED chíp COB 30W

575.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led tròn nhạc nước 12W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led tròn nhạc nước 9W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 12W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 9W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 6W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn led âm nước 3W

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 600KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 500KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 400KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 300KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 200KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 20KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 10KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 5KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 3KW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 2kW

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 1kW

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Đèn đường năng lượng mặt trời 126W

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Đèn đường năng lượng mặt trời 98W