NĂNG LƯỢNG GIÓ

Năng lượng gió là động năng của không khí di chuyển trong bầu khí quyển Trái Đất. Máy phát điện Năng lượng gió là một hình thức gián tiếp của năng lượng mặt trời. LIÊN HỆ: 024 7107 9789

 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 10KW

  Máy phát điện gió 10KW
  Máy phát điện gió 10KWMáy phát điện gió 10KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 10KW

  – Công suất định mức: 10KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 1kW

  Máy phát điện gió 1kW
  Máy phát điện gió 1kWMáy phát điện gió 1kW
  5.00 trên 5

  Máy phát điện gió 1kW

  – Công suất định mức: 1KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 200KW

  Máy phát điện gió 200KW
  Máy phát điện gió 200KWMáy phát điện gió 200KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 200KW

  – Công suất định mức: 200KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 20KW

  Máy phát điện gió 20KW
  Máy phát điện gió 20KWMáy phát điện gió 20KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 20KW

  – Công suất định mức: 20KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 2kW

  Máy phát điện gió 1kW
  Máy phát điện gió 1kWMáy phát điện gió 1kW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 2kW

  – Công suất định mức: 2KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 300KW

  Máy phát điện gió 300KW
  Máy phát điện gió 300KWMáy phát điện gió 300KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 300KW

  – Công suất định mức: 300KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 3KW

  Máy phát điện gió 3KW
  Máy phát điện gió 3KWMáy phát điện gió 3KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 3KW

  – Công suất định mức: 3KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 400KW

  Máy phát điện gió 400KW
  Máy phát điện gió 400KWMáy phát điện gió 400KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 400KW

  – Công suất định mức: 400KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 500KW

  Máy phát điện gió 500KW
  Máy phát điện gió 500KWMáy phát điện gió 500KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 500KW

  – Công suất định mức: 500KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 5KW

  Máy phát điện gió 5KW
  Máy phát điện gió 5KWMáy phát điện gió 5KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 5KW

  – Công suất định mức: 5KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999
 • You've just added this product to the cart:

  Máy phát điện gió 600KW

  Máy phát điện gió 600KW
  Máy phát điện gió 600KWMáy phát điện gió 600KW
  0 trên 5

  Máy phát điện gió 600KW

  – Công suất định mức: 600KW – Điện áp định mức: 48V
  – Khởi động turbine gió: 3m/s
  – Tốc độ gió ổn định: 10m/s – Tốc độ gió tối đa: 45m/s
  – Số lượng tay quạt gió: 3
  – Vật liệu tay quạt gió: Sợi thủy tinh, carbon
  – Máy phát điện: Máy phát điện Nam châm vĩnh cửu AC
  – Nam châm: NdFeB
  – Chất liệu vỏ máy phát điện: Hợp kim nhôm đúc
  – Hệ thống điều khiển: Bánh xe nam châm điện / Bánh xe gió yaw
  – Điều chỉnh tốc độ: Đuôi bánh lái
  – Nhiệt độ làm việc: -40°C – 80°C – Độ bền: 20 năm

  LH: 0129 723 9999