Đèn pha led Edison-Opto, đại lý phân phối đèn led pha 100W 50W siêu sáng. Đèn pha ngoài trời. Với công nghệ led giúp tiết kiệm điện, mua bán den pha led ha noi.

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 100W chíp 0.5 COB

526.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 100W chíp 0.7 COB

846.000 
1.495.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha led 10W chíp 0.5 COB

110.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 10W siêu sáng

300.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 150W chíp 0.5 COB

1.040.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 150W chíp 0.7 COB

1.260.000 
2.372.500 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 200W chíp 0.5 COB

1.700.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 200W chíp 0.7 COB

2.900.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 20W chíp 0.5 COB

190.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 20W chíp 0.7 COB

220.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha led 20W ngoài trời

545.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 30W chíp 0.5 COB

244.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 30W chíp 0.7 COB

294.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha led 30W EDISON-OPTO

592.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 50W chíp 0.5 COB

294.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 50W chíp 0.7 COB

662.000