Tiết kiệm 21.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
106.000  85.000 
Tiết kiệm 16.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
78.000  62.000 
Tiết kiệm 15.000 !

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Âm trần siêu mỏng 5W tròn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
76.000  61.000 
Tiết kiệm 19.000 !

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Âm trần siêu mỏng tròn 7W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
94.000  75.000 
Tiết kiệm 80.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
180.000  100.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
44.000 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 12W EDISON-OPTO

Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000  40.000 
Tiết kiệm 40.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000  50.000 
Tiết kiệm 18.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
48.000  30.000 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Máng tuýp led EDISON-OPTO 1.2M

Được xếp hạng 5.00 5 sao
40.000  30.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
82.000 
Tiết kiệm 164.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×300 12W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
522.000  358.000 
Tiết kiệm 75.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×600 24W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
640.500  565.000 
Tiết kiệm 176.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×1200 42W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
985.500  809.000 
Tiết kiệm 167.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 600×600 48W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
867.000  700.000 
Tiết kiệm 775.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 600×1200 72W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.200.000  2.425.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn Led nhà xưởng 50W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
430.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 80W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED Đường Phố 100W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Đèn đường năng lượng mặt trời 126W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 600KW

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.800.000 
Tiết kiệm 53.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000  97.000 
Tiết kiệm 108.500 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
310.000  201.500 
Tiết kiệm 67.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
335.000  268.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 120.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000  130.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
267.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
165.000