Báo giá các loại đèn led giá rẻ, chính hãng tại Hà Nội

Công Ty Đèn led Edison-Opto – Kính Gửi quý khách hàng bảng giá giá Đèn led mới nhất 2018, Bảng báo giá các sản phẩm LED Edison-Opto giá rẻ nhất thị trường, Bảng báo giá tổng hợp các mẫu đèn led mới 2018:

Tổng hợp bảng báo giá đèn led tháng 1 năm 2018 tại ĐÈN LED EDISON-OPTO

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày 5w viền trắng đơn màu  85.000  76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền trắng đơn màu  98.000  90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền trắng đơn màu  130.000  110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 5w viền vàng đơn màu  85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền vàng đơn màu  98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền vàng đơn màu  130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 5w viền trắng 3 màu  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền trắng 3 màu  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền trắng 3 màu  145.000 110/148/75 mm
 Đèn led âm trần đế dày 5w viền vàng 3 màu  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền vàng 3 màu  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền vàng 3 màu  145.000 110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc cao cấp

(tháng 11 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc 5w đơn màu  95.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 7w đơn màu  110.000  95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 9w đơn màu  145.000  110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 5w 3 màu  115.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 7w 3 màu  135.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 9w 3 màu  165.000 110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền trắng đơn màu  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền trắng đơn màu  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền trắng đơn màu  155.000  110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền vàng đơn màu  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền vàng đơn màu  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền vàng đơn màu  155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền trắng 3 màu  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền trắng 3 màu  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền trắng 3 màu  185.000 110/140/52mm
 Đèn led âm trần mặt cong 5w viền vàng 3 màu  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền vàng 3 màu  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền vàng 3 màu  185.000 110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền trắng đơn màu  75.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền trắng đơn màu  85.000  90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền vàng đơn màu  75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền vàng đơn màu  85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền trắng 3 màu  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền trắng 3 màu  110.000 90/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền vàng 3 màu  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền vàng 3 màu  110.000 90/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng 4w tròn đơn màu  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 9w tròn đơn màu  85.000 Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 12w tròn đơn màu  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 18w tròn đơn màu  130.000  Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 6w vuông đơn màu  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 12w vuông đơn màu  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 18w vuông đơn màu  130.000  Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng

(tháng 11 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 6w tròn đơn màu  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w tròn đơn màu  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w tròn đơn màu  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 24w tròn đơn màu  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 6w vuông đơn màu  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w vuông đơn màu  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w vuông đơn màu  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 24w vuông đơn màu  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 6w tròn đơn màu  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 12w tròn đơn màu  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 18w tròn đơn màu  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 24w tròn đơn màu  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 6w vuông đơn màu  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 12w vuông đơn màu  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 18w vuông đơn màu  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 24w vuông đơn màu  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính )

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w tròn 3 màu  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w tròn 3 màu  230.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w vuông 3 màu  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w vuông 3 màu  230.000 Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m  as trắng – vàng  85.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m as trắng – vàng  99.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m as trắng – vàng  95.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m as trắng – vàng  115.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m as trắng – vàng  150.000 1200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  as trắng- vàng   150.000 1200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  as trắng- vàng  100.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m as trắng-vàng  130.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m as trắng-vàng  185.000 1200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m as trắng-vàng  200.000  600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m as trắng-vàng 300.000  1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m  30.000  600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m  35.000 1200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m  50.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn panel

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w  as trắng – vàng  230.000 300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w  as trắng – vàng  660.000 600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w  as trắng – vàng  360.000 300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w  as trắng – vàng  700.000 300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w  as trắng – vàng  1.550.000  600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30-45º

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7w as trắng – vàng  130.000  Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7w as trắng – vàng 130.000 120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7w as trắng – vàng  265.000 120/240 mm

Lỗ khoét 90/120 mm

Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7w as trắng – vàng  265.000 120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7w as trắng – vàng  300.000  120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp 3w as trắng – vàng  30.000  E27
Đèn led búp 5w as trắng – vàng  40.000 E27
Đèn led búp 7w as trắng – vàng  50.000 E27
Đèn led búp 9w as trắng – vàng  60.000 E27
Đèn led búp 12w as trắng – vàng  70.000 E27
Đèn led búp 15w as trắng – vàng   95.000 E27
Đèn led búp 20w as trắng – vàng  120.000 E27
Đèn led búp 30w as trắng – vàng  186.000 E27
Đèn led búp 40w as trắng – vàng  235.000 E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp nến – nhót 3w đơn sắc  30.000  Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót 3w 3 màu  30.000  Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc 6w  2.200.000  100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu 6w 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 8w  3.500.000 100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014  15.000  
Nguồn led dây đôi 2835  25.000  
Khiển led dây 3014  500.000  

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng 10w as trắng – vàng  230.000  Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng 20w as trắng – vàng  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen 10w as trắng – vàng  230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen 20w as trắng – vàng  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ 10w as trắng – vàng  220.000 Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ 20w as trắng – vàng   240.000 Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng  25.000  
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng  50.000 1000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha cao cấp 10w as trắng – vàng  267.000   130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp 20w as trắng – vàng  433.000   185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp 30w as trắng – vàng  589.000   205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp 50w as trắng – vàng  756.000   229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp 100w as trắng – vàng  1.533.000   286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp 150w as trắng – vàng   2.555.000   350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp 200w as trắng – vàng  3.667.000  380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led xưởng cao cấp 50w as trắng – vàng  1.670.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 80w as trắng – vàng  2.112.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 100w as trắng – vàng  2.556.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 150w as trắng – vàng  3.889.000   Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp 200w as trắng – vàng  3.889.000   Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường cao áp 20w as trắng – vàng  1.110.000   510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp 50w as trắng – vàng  2.445.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 100w as trắng – vàng  4.778.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 150w as trắng – vàng  6.223000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 200w as trắng – vàng  10.000.000  

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106  125.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206  130.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112  135.000   1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212  140.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  120.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112   125.000   1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106 335.000  600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206  380.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306 480.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406  560.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112  430.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212   480.000 1200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312  730.000  1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412  930.000 1200 mm

– Bảng báo giá đèn led này chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Các sản phẩm đều được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam

– Các sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành tận nơi 6 tháng.

– Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và một số vùng lân cận.

Nhà phân phối đèn chiếu sáng cao cấp tại Hà Nội – Toàn quốc

  1. Địa chỉ công ty: 57 Hạ Đình – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
  2. Báo giá & Tư vấn: 086 883 5156
  3. Email: marketing@opto.com.vn
  4. Hotline: 086 883 5156
  5. Website: https://edison-opto.com.vn

Đường link  bảng giá đèn led  chi tiết:
Bảng báo giá đèn led âm trần
Bảng báo giá đèn led  3 màu đổi màu
Bảng báo giá đèn led âm trần chống chói
Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng
Bảng báo giá đèn led panel tấm
Bảng báo giá đèn led dây trang trí, hắt trần
Bảng báo giá đèn led ốp trần nổi
Bảng báo giá đèn tuýp LED – LED tuýp Tube
Bảng báo giá đèn led búp – LED Bulb
Bảng báo giá đèn led downlight âm trần đơn, đôi, ba
Bảng báo giá đèn led rọi ray, track light, đèn rọi tranh, rọi tường
Bảng báo giá đèn led pha
Bảng báo giá đèn led nhà xưởng
Bảng  báo giá đèn led đường
Bảng báo giá đèn led chữ U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *