Công Ty Đèn led Edison-Opto – Kính Gửi quý khách hàng bảng giá giá Đèn led mới nhất 2018, Bảng báo giá các sản phẩm LED Edison-Opto giá rẻ nhất thị trường, Bảng báo giá tổng hợp các mẫu đèn led mới 2018:

Tổng hợp bảng báo giá đèn led tháng 1 năm 2018 tại ĐÈN LED EDISON-OPTO

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày 5w viền trắng đơn màu 85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền trắng đơn màu 98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền trắng đơn màu 130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 5w viền vàng đơn màu 85.00076/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền vàng đơn màu 98.00090/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền vàng đơn màu 130.000110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 5w viền trắng 3 màu 115.00076/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền trắng 3 màu 120.00090/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền trắng 3 màu 145.000110/148/75 mm
 Đèn led âm trần đế dày 5w viền vàng 3 màu 115.00076/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền vàng 3 màu 120.00090/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền vàng 3 màu 145.000110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc cao cấp

(tháng 11 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc 5w đơn màu 95.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 7w đơn màu 110.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 9w đơn màu 145.000 110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 5w 3 màu 115.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 7w 3 màu 135.00095/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 9w 3 màu 165.000110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền trắng đơn màu 105.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền trắng đơn màu 115.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền trắng đơn màu 155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền vàng đơn màu 105.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền vàng đơn màu 115.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền vàng đơn màu 155.000110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền trắng 3 màu 125.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền trắng 3 màu 155.00090/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền trắng 3 màu 185.000110/140/52mm
 Đèn led âm trần mặt cong 5w viền vàng 3 màu 125.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền vàng 3 màu 155.00090/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền vàng 3 màu 185.000110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền trắng đơn màu 75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền trắng đơn màu 85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền vàng đơn màu 75.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền vàng đơn màu 85.00090/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền trắng 3 màu 105.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền trắng 3 màu 110.00090/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền vàng 3 màu 105.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền vàng 3 màu 110.00090/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng 4w tròn đơn màu 65.000 Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 9w tròn đơn màu 85.000Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 12w tròn đơn màu 99.000 Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 18w tròn đơn màu 130.000 Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 6w vuông đơn màu 65.000 Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 12w vuông đơn màu 99.000 Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 18w vuông đơn màu 130.000 Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng

(tháng 11 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 6w tròn đơn màu 95.000Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w tròn đơn màu 125.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w tròn đơn màu 160.000Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 24w tròn đơn màu 245.000Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 6w vuông đơn màu 955.000Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w vuông đơn màu 125.000Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w vuông đơn màu 160.000Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 24w vuông đơn màu 245.000Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 6w tròn đơn màu 95.000Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 12w tròn đơn màu 125.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 18w tròn đơn màu 160.000Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 24w tròn đơn màu 245.000Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 6w vuông đơn màu 955.000Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 12w vuông đơn màu 125.000Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 18w vuông đơn màu 160.000Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 24w vuông đơn màu 245.000Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính )

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w tròn 3 màu 160.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w tròn 3 màu 230.000Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w vuông 3 màu 160.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w vuông 3 màu 230.000Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m  as trắng – vàng 85.000 600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m as trắng – vàng 99.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m as trắng – vàng 95.000 600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m as trắng – vàng 115.0001200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m as trắng – vàng 150.0001200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  as trắng- vàng  150.0001200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  as trắng- vàng 100.0001200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m as trắng-vàng 130.000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m as trắng-vàng 185.0001200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m as trắng-vàng 200.000 600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m as trắng-vàng300.000 1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m 30.000 600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m 35.0001200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m 50.0001200 mm

Bảng báo giá đèn panel

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w  as trắng – vàng 230.000300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w  as trắng – vàng 660.000600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w  as trắng – vàng 360.000300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w  as trắng – vàng 700.000300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w  as trắng – vàng 1.550.000 600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30-45º

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7w as trắng – vàng 130.000 Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7w as trắng – vàng130.000120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7w as trắng – vàng 265.000120/240 mm

Lỗ khoét 90/120 mm

Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7w as trắng – vàng 265.000120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7w as trắng – vàng 300.000 120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led búp 3w as trắng – vàng 30.000 E27
Đèn led búp 5w as trắng – vàng 40.000E27
Đèn led búp 7w as trắng – vàng 50.000E27
Đèn led búp 9w as trắng – vàng 60.000E27
Đèn led búp 12w as trắng – vàng 70.000E27
Đèn led búp 15w as trắng – vàng  95.000E27
Đèn led búp 20w as trắng – vàng 120.000E27
Đèn led búp 30w as trắng – vàng 186.000E27
Đèn led búp 40w as trắng – vàng 235.000E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led búp nến – nhót 3w đơn sắc 30.000 Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót 3w 3 màu 30.000 Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc 6w 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu 6w2.200.000100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 8w 3.500.000100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014 15.000 
Nguồn led dây đôi 2835 25.000 
Khiển led dây 3014 500.000 

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng 10w as trắng – vàng 230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng 20w as trắng – vàng 250.000Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen 10w as trắng – vàng 230.000Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen 20w as trắng – vàng 250.000Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ 10w as trắng – vàng 220.000Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ 20w as trắng – vàng  240.000Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng 25.000 
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng 50.0001000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha cao cấp 10w as trắng – vàng 267.000  130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp 20w as trắng – vàng 433.000  185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp 30w as trắng – vàng 589.000  205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp 50w as trắng – vàng 756.000  229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp 100w as trắng – vàng 1.533.000  286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp 150w as trắng – vàng  2.555.000  350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp 200w as trắng – vàng 3.667.000 380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐường kính
 Đèn led xưởng cao cấp 50w as trắng – vàng 1.670.000  Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 80w as trắng – vàng 2.112.000  Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 100w as trắng – vàng 2.556.000  Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 150w as trắng – vàng 3.889.000  Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp 200w as trắng – vàng 3.889.000  Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led đường cao áp 20w as trắng – vàng 1.110.000  510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp 50w as trắng – vàng 2.445.000  880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 100w as trắng – vàng 4.778.000  880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 150w as trắng – vàng 6.223000  880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 200w as trắng – vàng 10.000.000 

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106 125.000  600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206 130.000  600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112 135.000  1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212 140.000  1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112 120.000  1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  125.000  1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 1 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106335.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206 380.000600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306480.000600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406 560.000600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112 430.0001200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212  480.0001200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312 730.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412 930.0001200 mm

– Bảng báo giá đèn led này chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Các sản phẩm đều được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam

– Các sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành tận nơi 6 tháng.

– Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và một số vùng lân cận.

Nhà phân phối đèn chiếu sáng cao cấp tại Hà Nội – Toàn quốc

  1. Địa chỉ công ty: 57 Hạ Đình – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
  2. Báo giá & Tư vấn: 086 883 5156
  3. Email: marketing@opto.com.vn
  4. Hotline: 086 883 5156
  5. Website: https://edison-opto.com.vn

Đường link  bảng giá đèn led  chi tiết:
Bảng báo giá đèn led âm trần
Bảng báo giá đèn led  3 màu đổi màu
Bảng báo giá đèn led âm trần chống chói
Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng
Bảng báo giá đèn led panel tấm
Bảng báo giá đèn led dây trang trí, hắt trần
Bảng báo giá đèn led ốp trần nổi
Bảng báo giá đèn tuýp LED – LED tuýp Tube
Bảng báo giá đèn led búp – LED Bulb
Bảng báo giá đèn led downlight âm trần đơn, đôi, ba
Bảng báo giá đèn led rọi ray, track light, đèn rọi tranh, rọi tường
Bảng báo giá đèn led pha
Bảng báo giá đèn led nhà xưởng
Bảng  báo giá đèn led đường
Bảng báo giá đèn led chữ U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *