Banner đèn led khuyến mãi tháng 7 năm 2018
Đèn Phed lED Edison-Opto
Đèn led bulb Edison-Opto
Xả hàng đèn led âm trần mỏng
Xả hàng đèn âm trần tụ liền

XẢ HÀNG ĐÈN LED ÂM TRẦN

Tiết kiệm 74.000 !
120.000  46.000 
Tiết kiệm 27.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000  63.000 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 12W EDISON-OPTO

Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000  40.000 
Tiết kiệm 37.200 !
124.000  86.800 
Tiết kiệm 14.400 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
48.000  33.600 
Tiết kiệm 8.000 !
38.000  30.000 
Tiết kiệm 21.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 24W EDISON-OPTO 15W

Được xếp hạng 4.00 5 sao
70.000  49.000 
Tiết kiệm 44.400 !
148.000  103.600 
Tiết kiệm 33.500 !
112.500  79.000 
Tiết kiệm 118.000 !
395.000  277.000 
Tiết kiệm 33.500 !
112.500  79.000 
Tiết kiệm 49.000 !
165.000  116.000 
Tiết kiệm 54.500 !
182.500  128.000 
Tiết kiệm 80.500 !
267.500  187.000 
Tiết kiệm 80.500 !
267.500  187.000 
Tiết kiệm 118.000 !
395.000  277.000 
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn Led nhà xưởng 150W

1.800.000 
Tiết kiệm 86.000 !
345.000  259.000 
Tiết kiệm 53.000 !
150.000  97.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 725.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 200W chíp 0.7 COB

2.900.000  2.175.000 

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 5KW

LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Tiết kiệm 41.000 !
165.000  124.000 
Tiết kiệm 108.500 !
310.000  201.500 
Tiết kiệm 54.500 !
182.500  128.000 
Tiết kiệm 92.000 !
460.000  368.000 
Tiết kiệm 26.000 !
130.000  104.000 
Tiết kiệm 108.500 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
310.000  201.500 
Tiết kiệm 33.500 !
Được xếp hạng 4.00 5 sao
112.500  79.000 
Tiết kiệm 35.500 !
142.500  107.000 
Đèn led cao cấp HCM

ĐÈN TUÝP LED

Tiết kiệm 33.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn tuýp Led T8 18W

132.000  99.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
82.000 
Tiết kiệm 18.000 !
92.000  74.000 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Máng tuýp led EDISON-OPTO 1.2M

Được xếp hạng 5.00 5 sao
40.000  30.000 
Tiết kiệm 15.000 !
Được xếp hạng 4.00 5 sao
63.000  48.000 
Tiết kiệm 24.000 !
120.000  96.000 
Tiết kiệm 8.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Máng tuýp led EDISON-OPTO 0.6M

32.000  24.000 
Tiết kiệm 20.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn tuýp Led T8 10W

100.000  80.000 

ĐÈN PHA LED

Tiết kiệm 514.400 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Phân phối đèn pha led 200W

2.057.400  1.543.000 
Tiết kiệm 97.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha led 30W EDISON-OPTO

391.500  294.000 
Tiết kiệm 58.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 50W chíp 0.5 COB

294.000  236.000 
Tiết kiệm 340.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 200W chíp 0.5 COB

1.700.000  1.360.000 
LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 169.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 100W chíp 0.7 COB

846.000  677.000 

ĐÈN LED EDISON OPTO

Pha led SMD 30W ngoài trời

391.500 
637.200 

ĐÈN LED PANEL

Tiết kiệm 176.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×1200 42W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
985.500  809.000 
Tiết kiệm 775.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 600×1200 72W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.200.000  2.425.000 
Tiết kiệm 75.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×600 24W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
640.500  565.000 
Tiết kiệm 164.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×300 12W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
522.000  358.000 
Tiết kiệm 167.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 600×600 48W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
867.000  700.000 

ĐÈN LED BUP

Tiết kiệm 14.400 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
48.000  33.600 
Tiết kiệm 21.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 24W EDISON-OPTO 15W

Được xếp hạng 4.00 5 sao
70.000  49.000 
Tiết kiệm 8.000 !
38.000  30.000 
Tiết kiệm 37.200 !
124.000  86.800 
Tiết kiệm 44.400 !
148.000  103.600 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
44.000 
Tiết kiệm 27.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000  63.000 
Tiết kiệm 74.000 !
120.000  46.000 
Đèn led cao cấp HCM

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ

LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156

NĂNG LƯỢNG GIÓ

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 600KW

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 500KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 400KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 300KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 200KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 20KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 10KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 5KW

LH: 0868.835.156

TIN TỨC & SỰ KIỆN