Đèn led bulb Edison-Opto
Xả hàng đèn led âm trần mỏng
Xả hàng đèn âm trần tụ liền

XẢ HÀNG ĐÈN LED ÂM TRẦN

Tiết kiệm 37.200 !
124.000  86.800 
Tiết kiệm 27.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000  63.000 
Tiết kiệm 14.400 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
48.000  33.600 
Tiết kiệm 8.000 !
38.000  30.000 
Tiết kiệm 44.400 !
148.000  103.600 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 12W EDISON-OPTO

Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000  40.000 
Tiết kiệm 21.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 24W EDISON-OPTO 15W

70.000  49.000 
Tiết kiệm 30.500 !
102.500  72.000 
Tiết kiệm 80.500 !
267.500  187.000 
Tiết kiệm 33.500 !
112.500  79.000 
Tiết kiệm 33.500 !
112.500  79.000 
Tiết kiệm 30.500 !
102.500  72.000 
Tiết kiệm 118.000 !
395.000  277.000 
Tiết kiệm 54.500 !
182.500  128.000 
Tiết kiệm 49.000 !
165.000  116.000 

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Đèn đường năng lượng mặt trời 70W

LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 46.000 !
230.000  184.000 
LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 19.000 !

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Âm trần siêu mỏng tròn 7W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
94.000  75.000 
LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 54.500 !
182.500  128.000 
Tiết kiệm 27.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000  63.000 
Tiết kiệm 30.500 !
102.500  72.000 

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Tiết kiệm 53.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000  97.000 
Tiết kiệm 16.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
78.000  62.000 
Tiết kiệm 35.500 !
142.500  107.000 
Tiết kiệm 92.000 !
460.000  368.000 
Tiết kiệm 33.500 !
112.500  79.000 
Tiết kiệm 30.500 !
102.500  72.000 
Tiết kiệm 67.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
335.000  268.000 
Tiết kiệm 26.000 !
130.000  104.000 
Đèn led cao cấp HCM

ĐÈN TUÝP LED

Tiết kiệm 19.000 !
75.000  56.000 
Tiết kiệm 20.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn tuýp Led T8 10W

100.000  80.000 
Tiết kiệm 45.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn tuýp Led T8 22W

180.000  135.000 
Tiết kiệm 15.000 !
63.000  48.000 
Tiết kiệm 18.000 !
92.000  74.000 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Máng tuýp led EDISON-OPTO 1.2M

Được xếp hạng 5.00 5 sao
40.000  30.000 
LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 24.000 !
120.000  96.000 

ĐÈN PHA LED

Tiết kiệm 725.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 200W chíp 0.7 COB

2.900.000  2.175.000 
Tiết kiệm 55.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 20W chíp 0.7 COB

220.000  165.000 
Tiết kiệm 152.200 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 50W đủ 100

610.200  458.000 
Tiết kiệm 132.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha LED 50W chíp 0.7 COB

662.000  530.000 
Tiết kiệm 27.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha led 10W chíp 0.5 COB

110.000  82.500 
Tiết kiệm 97.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn pha led 30W EDISON-OPTO

391.500  294.000 
Tiết kiệm 159.200 !
637.200  478.000 
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED PANEL

Tiết kiệm 64.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×300 12W

322.000  258.000 
Tiết kiệm 167.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 600×600 48W

667.000  500.000 
Tiết kiệm 575.000 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 600×1200 72W

2.300.000  1.725.000 
Tiết kiệm 135.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×600 24W

540.500  405.000 
Tiết kiệm 176.500 !

ĐÈN LED EDISON OPTO

Đèn led Panel 300×1200 42W

885.500  709.000 

ĐÈN LED BUP

Tiết kiệm 27.000 !
Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000  63.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
44.000 
Tiết kiệm 10.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 12W EDISON-OPTO

Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000  40.000 
Tiết kiệm 8.000 !
38.000  30.000 
Tiết kiệm 37.200 !
124.000  86.800 
Tiết kiệm 21.000 !

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led bulb 24W EDISON-OPTO 15W

70.000  49.000 

ĐÈN LED BÚP (BULB)

Đèn led búp (Led Bulb) 5W

LH: 0868.835.156
Tiết kiệm 44.400 !
148.000  103.600 
Đèn led cao cấp HCM

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ

LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156
LH: 0868.835.156

NĂNG LƯỢNG GIÓ

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 600KW

Được xếp hạng 5.00 5 sao
LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 500KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 400KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 300KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 200KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 20KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 10KW

LH: 0868.835.156

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Máy phát điện gió 5KW

LH: 0868.835.156

TIN TỨC & SỰ KIỆN